Bedrijven

In een steeds meer gedigitaliseerde wereld is het cruciaal voor bedrijven om jongeren vroegtijdig te betrekken bij techniek, technologie en innovatie. Samen met het bedrijfsleven was dit in 2014 de aanzet voor het opzetten van het Tech-Lokaal Maas en Waal.
Het Tech-Lokaal heeft als doel zoveel mogelijk leerlingen enthousiast te maken voor techniek. Lokaal technisch onderwijs en uiteindelijk behoud voor de regio van technisch talent, dat is waar we naar streven. Met, door en voor de samenwerking tussen onderwijs, ondernemerschap, overheid en de omgeving. Het Tech-Lokaal organiseert en ondersteunt activiteiten op het gebied van techniek, waarbij kinderen en jongeren praktisch aan de slag gaan.

We ontvangen in één van de 2 locaties (Druten en Beneden-Leeuwen) jaarlijks zo’n 2000 leerlingen van het primair onderwijs tijdens een educatieve ochtend. Daarnaast verzorgen we workshops, gastlessen en thema bijeenkomsten op scholen. Voor het voortgezet onderwijs bieden we workshops aan die aanvullend zijn op het reguliere aanbod. Daarmee ondersteunen we de docent en inspireren we de leerling. Ook buiten school laten we kinderen kennis maken met techniek in brede zin, door de workshops van Club Tech-Lokaal wordt affiniteit ontdekt en enthousiasme aangewakkerd. Deze activiteiten geven we zoveel als mogelijk in samenwerking met het lokale bedrijfsleven.

Eenmaal per jaar organiseren we de Techniekdag Maas en Waal waarbij zo’n 1250 leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs op bezoek gaan bij een bedrijf in de buurt. Daar draait het om zien, horen en vooral ervaren. Door een doe-activiteit ontstaat enthousiasme bij kinderen én hun ouders. Lokale mogelijkheden binnen de techniek worden zo zichtbaar gemaakt.

Het Tech-Lokaal biedt een unieke kans voor uw bedrijf om uw expertise en passie voor technologie over te brengen op scholieren en tegelijkertijd uw bedrijf te promoten. Techniek die in uw bedrijf wordt gebruikt, kan ingezet worden als ontdekplek, waar leerlingen kennis maken met techniek. Door het aanbieden van workshops van uw bedrijf onder de vlag van Tech-Lokaal kunnen we niet alleen uw bedrijf presenteren, maar ook potentiële toekomstige talenten inspireren en aantrekken. Ondersteuning in de vorm van materiaal, menskracht of financiële middelen is welkom. Betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven bij het Tech-Lokaal stelt ons in staat om een positieve invloed te hebben op de jongeren, terwijl we ook een vruchtbare voedingsbodem creëren voor innovatie en samenwerking.

De TechNet Kring Maas en Waal

Het Tech-Lokaal wordt ondersteund door een aantal lokale ondernemingen die zich hebben verenigd in de TechNet Kring Maas en Waal. Zij denken actief mee en het Tech-Lokaal laat zoveel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking komen met deze bedrijven. Wilt u zich ook aansluiten? Neem dan contact op.

De TechNet Kring Maas en Waal bestaat uit:

Heeft u als bedrijf interesse in de mogelijkheden van het Tech-Lokaal?
Neem dan hier contact met ons op.

Vragen over het Tech-Lokaal? Klik hier voor contact.

Scroll naar boven