Workshops

Er worden door onze vrijwilligers en studenten zowel tijdens als na schooltijd diverse workshops ontwikkeld en gegeven, zowel in het Tech-Lokaal, als op locatie in een geschikt instructielokaal. De workshops zijn niet alleen bedoeld voor scholieren van het basis- en het voortgezet onderwijs, maar ook voor docenten en ouderen. Een workshop duurt ongeveer twee uur. Onder begeleiding van stagiaires en vrijwilligers wordt een bepaald onderwerp uitgelegd. De workshops worden door onszelf ontworpen en de software en hardware die hiervoor nodig is wordt beschikbaar gesteld of in overleg geregeld.

Te reserveren workshops: