TechNet Kring


Deelnemen aan TechNet

Wat is TechNet?
TechNet is een initiatief van TechniekTalent. Het doel is om scholen en bedrijven samen te laten werken om de instroom van het technisch onderwijs te verhogen. Dit wordt gedaan door jongeren in hun regio kennis te laten maken met techniek. Zo kunnen ze zich eenvoudig oriënteren op een loopbaan in de technische wereld.

TechNetKringen
Om bedrijven en scholen goed samen te laten werken in de regio zijn er ‘TechNetKringen’ opgericht. Dit zijn groepen bedrijven en scholen die samenkomen om zo te bekijken wat ze kunnen doen om techniek aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor de jeugd. Een kring bestaat voor ten minste uit acht bedrijven en één (v)mbo-school.

Wilt u deelnemen aan de TechNetKring? Neem dan contact op met Johan Reijers.
Telefoon: 0487-506320
Bekijk de promotievideo