Ondersteunende organisaties

Mede dankzij de ondersteuning van de volgende organisaties hebben wij het Tech-Lokaal kunnen verwezenlijken.

Rabobank is een coöperatieve bank. Door onze coöperatieve identiteit zijn wij anders dan de andere banken en geloven wij in de gedachte dat je samen meer bereikt dan alleen.
We zoeken optimaal de verbinding met onze lokale omgeving om onze betrokkenheid hier in Maas en Waal te laten zien en laten ervaren. En dat doen wij onder andere door het ondersteunen van Stichting Meerwaarde Maas en Waal en het Tech-Lokaal.

Woonstichting De Kernen ondersteunt dit initiatief graag, omdat de jeugd ook haar (toekomstige) klanten zijn. Deze doelgroep wordt soms vergeten, totdat deze wegtrekt uit het gebied. Dan is iedereen verbaasd. Jongeren bouwen door de naschoolse activiteiten niet alleen aan hun talenten, maar ook aan hun sociale netwerk in het gebied. Voel je je hier thuis, dan wil je graag blijven of terugkeren op termijn.

Een initiatief als het TECH-lokaal past prima bij waar Standvast Wonen voor staat. Wij zetten ons als woningcorporatie in voor de vitaliteit van mensen, buurten en dorpen in de regio Druten, Beuningen en Nijmegen. Waar bewoners samen met initiatieven komen en waar bewoners graag wonen én blijven wonen. Dat willen we realiseren door slim te werken en slim te organiseren, met eigen verantwoordelijkheid als basis voor betrokkenheid. Geen dingen doen die een ander beter kan, bewoners zelf in actie laten komen en zodanig samenwerken, dat we zo min mogelijk tijd en geld verspillen tussen de overdracht van de een naar de ander. Wij geloven dat we op die manier, samen met bewoners en organisaties, de beste en meest duurzame resultaten bereiken.