Over ons

Het Tech-Lokaal is 6 jaar geleden ontstaan als project van Stichting Meerwaarde Maas & Waal. Het doel is kinderen en jongeren te interesseren in techniek in brede zin zodat de keuze voor een technische opleiding meer voor de hand ligt. Het in stand houden van de leefbaarheid door een binding met de lokale werkgevers en de streek is het einddoel.