Waterraket

Met een fles, wat water en een fietspomp kunnen de leerlingen zelf een raket maken. Hoe werkt een raket, maar ook hoe beïnvloed aerodynamica de raket. De leerlingen maken zelf vleugels en staartvinnen voor de raket en bekijken of dat beter werkt dan wanneer je de fles zonder aerodynamica afschiet..