Standvast Wonen

Een initiatief als het TECH-lokaal past prima bij waar Standvast Wonen voor staat. Wij zetten ons als woningcorporatie in voor de vitaliteit van mensen, buurten en dorpen in de regio Druten, Beuningen en Nijmegen. Waar bewoners samen met initiatieven komen en waar bewoners graag wonen én blijven wonen. Dat willen we realiseren door slim te werken en slim te organiseren, met eigen verantwoordelijkheid als basis voor betrokkenheid. Geen dingen doen die een ander beter kan, bewoners zelf in actie laten komen en zodanig samenwerken, dat we zo min mogelijk tijd en geld verspillen tussen de overdracht van de een naar de ander. Wij geloven dat we op die manier, samen met bewoners en organisaties, de beste en meest duurzame resultaten bereiken.