Rabobank

Rabobank is een coöperatieve bank. Door onze coöperatieve identiteit zijn wij anders dan de andere banken en geloven wij in de gedachte dat je samen meer bereikt dan alleen.
We zoeken optimaal de verbinding met onze lokale omgeving om onze betrokkenheid hier in Maas en Waal te laten zien en laten ervaren. En dat doen wij onder andere door het ondersteunen van Stichting Meerwaarde Maas en Waal en het Tech-Lokaal.