Tech-Lokaal Druten wegens succes gecontinueerd

DRUTEN – Onderwijswethouder Sjef van Elk steekt zijn enthousiasme voor het in 2018 opgerichte Tech-Lokaal niet onder stoelen of banken. ‘Het Tech-Lokaal realiseerde de meeste van haar doelstellingen. We constateren dat er in de afgelopen jaren echt een goed expertisecentrum is neergezet. De coördinatoren en initiatiefnemers hebben veel werk verzet in een relatief korte periode.’ Daarom vindt de wethouder het belangrijk dat het initiatief de ruimte krijgt de ingeslagen weg te vervolgen.

Zonder financiële ondersteuning van de gemeente gaat dat volgens Van Elk niet lukken. Dit jaar loopt de meerjarige subsidie van 100.000 euro, met een looptijd van 2018 tot en met 2020, af. Het Tech-Lokaal kan echter rekenen op enthousiasme en steun van ondernemers, het onderwijs (bestuurders, schooldirecteuren en leerkrachten), leerlingen, vrijwilligers en stagiairs. Dit bleek uit de gesprekken die het gemeentebestuur voerde voor een evaluatie. Daarbij constateerde men eveneens dat het Tech-Lokaal een rijke leeromgeving is met veel variatie.

Continueren
Voor het continueren van de activiteiten in 2021 en 2022 is een bedrag van 60.000 euro nodig. De gemeente Druten gaat dat bekostigen uit de inkomsten van Het Legaat van Cooth, een stichting die onderwijsinitiatieven in tien gemeenten ondersteunt. Voor de totale exploitatie is het Tech-Lokaal daarnaast afhankelijk van bijdragen van derden. Zo financiert het onderwijs de educatieve activiteiten en zijn er bijdragen van het bedrijfsleven in de vorm van middelen, materialen en mensen.

Techniekdag
Wegens groot succes zal ook de Maas en Waalse Techniekdag uit 2019 worden herhaald in 2020, 2021 en 2022. Het college van B&W: ‘Om kinderen te enthousiasmeren en inspireren voor een technische loopbaan is deze Techniekdag van grote waarde.’ De kosten voor de organisatie daarvan bedragen 7.500 euro per jaar.