Club Coaches

Nu de clubs van het Tech-Lokaal wegens Corona (nog) even stilliggen zijn onze coaches tóch bezig: De afgelopen 3 dinsdagavonden zijn zij met elkaar bezig geweest om zich te verdiepen in verschillende lesstof (o.a. programmeren met Python, Meccano en Micro:Bit). Zo proberen ze zoveel mogelijk van elkaar te leren. Het doel is vooral om kennis op te doen om een passende (vervolg)activiteit voor ieder clublid aan te kunnen bieden. Zo stomen onze clubcoaches elkaar klaar voor het komende clubseizoen. We hopen snel weer te kunnen starten