JIP

Van goed idee tot concrete startup

Heb jij een goed idee dat je verder zou willen ontwikkelen? Een plan waarvan je denkt dat het wel eens haalbaar zou kunnen zijn in de praktijk, of misschien zelfs al een concreet idee voor een potentiële nieuwe startup? En twijfel je over de juiste uitvoering van dit plan of weet je niet goed wat de volgende stappen zijn die je zou moeten zetten?

Wellicht is JIP dan iets voor jou!

JIP staat voor Jongeren Innovatie Platform. Het is een plek waar jongeren tussen de 16 en 26 jaar worden begeleid in het verder ontwikkelen van goede ideeën, met als doel op termijn geld aan dit idee te verdienen. JIP doet dit in de vorm van een ‘startup-hub plus’.

Startup hub  
Een startup-hub is een fysieke plek (een hub) waar jonge ondernemers zich verzamelen om hun idee verder te ontwikkelen tot een beginnend bedrijfje (een startup). Op deze manier wordt een thuisbasis geboden waar jonge ondernemers kunnen werken, overleggen, mensen kunnen ontvangen etc. Doordat meerdere jonge ondernemers dit op één plek doen, wordt er onderling veel samengewerkt en worden ideeën continu getoetst en uitgewisseld; een broedplaats voor nieuwe start-ups. Bijkomend voordeel van JIP is dat het onder de vlag van Tech-lokaal Maas & Waal valt. Alle faciliteiten die het Tech-lokaal tot haar beschikking heeft (denk aan grote zware computers voor de bewerking van data, virtual reality (VR) mogelijkheden, een 3D-printer, een hout- en metaalwerkplaats, een kantoortuin etc.) kunnen worden gebruikt. 

Startup hub plus   
Naast een fysieke plek met veel mogelijkheden, biedt JIP ook begeleiding bij het proces ‘van goed idee tot concrete startup’. Denk bijvoorbeeld aan brainstormen over de mogelijkheden van een specifiek idee, meedenken over de verschillende manieren om dit idee naar de markt te brengen, het uitwerken van een bedrijfsplan, het zo nodig betrekken van de juiste mensen etc. Hierbij gaat het om intensieve begeleiding waarbij één begeleider wordt aangewezen voor het gehele proces. Gedurende dit proces stelt de begeleider zich niet zozeer op als (externe) adviseur, maar meer als nauw betrokken en ervaren buddy. Onze begeleiders zijn ervaren krachten uit het bedrijfsleven, met veel kennis in het opzetten van nieuwe bedrijven.

Voorbeelden van startups begeleid door JIP:

JIP Creates: een startup die Virtual Reality omgevingen maakt voor de bedrijfswereld ter ondersteuning van hun ontwerp- en verkoopprocess.
JIP ReUse: een startup die oude computers koopt, opknapt, update en vervolgens verkoopt.

JIP Creates heeft in oktober 2020, eerder dan voorzien, een doorstart gemaakt naar een commercieel bedrijf XR4Inductry.

Kosten
Omdat de jongeren die wij begeleiden vaak nog een studie volgen of hier net klaar mee zijn, beseffen we dat de kosten laag moeten zijn. Daarom werken we zoveel mogelijk met een gesloten beurs, hetgeen inhoudt dat onze locatie en begeleiding zeer laagdrempelig zijn. Op die manier hoef je vooraf nauwelijks te investeren en loop je geen of weinig eigen risico!

Contact
JIP is gevestigd in Rabobank Maas & Waal, van Heemstraweg 58, Druten. Neem contact op via techlokaal@gmail.com om een afspraak te maken. Wij beantwoorden graag al je vragen!